ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังการเรียนรู้สู่อนาคต”

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนครูโรงเรียนสระแก้ว

ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” สำหรับครูมัธยมศึกษา ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด จัดอบรมโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

โดยมี ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้

ใส่ความเห็น