การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย
เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ซึ่ง ผลการแข่งขันโรงเรียนสระแก้วได้รางวัลชนะเลิศ ๓ รายการได้แก่
๑.คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย
๒.เขียนเรียงความ ระดับ ม.ต้น
๓.เขียนเรียงความ ระดับ ม.ปลาย
เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น