คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระแก้วที่ร่วมบริจาคโลหิตฯ

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยโรงเรียนสระแก้ว เข้าต้อนรับนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระแก้วที่ร่วมบริจาคโลหิต ของหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ใส่ความเห็น