พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. โรงเรียนสระแก้ว นำโดยนางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ได้จัดประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วเป็นประธานในพิธี นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสระแก้ว กล่าวรายงาน  นายวัชระ ทองแก้ว ที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับขบวนสวนสนามนำลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณ โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ณ อาคารเฉลิมราช รัชกาลที่๑๐ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ใส่ความเห็น