พิธีบวงสรวงสักการะ ศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามประเทศฯ

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมในพิธีบวงสรวงสักการะ ศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามประเทศ ฉลองสมโภชอัญเชิญองค์เท้าจาตุมหาราช (ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์) เพื่อประดิษฐานเป็นองค์สักการะ เป็นมหาชัยมงคลแด่จังหวัดสระแก้ว และแผ่นดินไทย

โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พลเอกปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นางขวัญเรือน เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสระแก้วเขต ๑, นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว, นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนักศึกษา พ่อค้า ประชาชนการบวงสรวงดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเหมาะสมกับการเป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจชาวจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดสร้างท้าวจตุโลกบาลประดิษฐานองค์ปรางค์เล็กประจำทั้ง ๔ ทิศ ขนาดความสูง ๑๘๘ เซนติเมตร ขนาดองค์ท้าวฯ ๑๖๘ เซนติเมตร เป็นเนื้อทองเหลือง ลมดำมันปู ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง จำนวน ๖๗๖,๐๐๐ บาท กำหนดที่จะนำมาประดิษฐานในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

ซึ่งถือเป็นฤกษ์มงคลตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจิมยอดเสาหลักเมืองและแผ่นดวงเมือง จังหวัดสระแก้ว มูลนิธิศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนการจัดสร้าง ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: บูรณปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖ หมายเลขบัญชี: ๒๓๖-๓-๒๐๒๖๒-๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานมูลนิธิศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ ๐๓๗๔๒๕๑๒๕ โทรสาร ๐๓๗๔๒๕๑๒๗ ณ ศาลหลักเมือง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น