ประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติ รร.สระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติโรงเรียนสระแก้ว เพื่อชี้แจง ติดตามการดำเนินงาน วางแผนและกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำชับให้คณะครูติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ในการประชุมครั้งนี้ เรือโท สุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้ชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสนามสอบสัมภาษณ์ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๖ มีการมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่คุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
ณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น