คว้ารางวัลที่ 2 ของโลก ในการแข่งขัน World Green Mech Contest 2023

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนของศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนสระแก้ว

โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ท่านรองชวนะชัย เพชรพิรุณ และคุณครูจิตพร สุวรรณะ ที่สามารถสร้างปรากฏการ

คว้ารางวัลที่ 2 ของโลก ในการแข่งขัน World Green Mech Contest 2023 ณ เมืองไถจง ประเทศไต้หวันมาได้สำเร็จ

ใส่ความเห็น