กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา พัฒนาความสะอาดในบริเวณโรงเรียนสระแก้ว

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายวัชระ ทองแก้วผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนสระแก้วและครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี นำลูกเสือเนตรนารีทำกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา พัฒนาความสะอาดในบริเวณโรงเรียนสระแก้ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ใส่ความเห็น