พัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษา สานความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศ สระแก้วโมเดล

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมติดตาม ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.สระแก้ว เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา สพม.สระแก้ว และคณะครู

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษา รับฟังการบรรยายพิเศษ จาก นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ และเยี่ยมชมการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา พร้อมทั้งทำ MOU โรงเรียนคู่ขนานสานความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศ สระแก้วโมเดล ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น