ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมติดตาม ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.สระแก้ว เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา สพม.สระแก้ว และคณะครู ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษา

ในโอกาสนี้ นางสาวกรรณิกา กันทะวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ประธานในการกล่าวต้อนรับ และเยี่ยมชมการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา พร้อมทั้งทำ MOU โรงเรียนคู่ขนานสานความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศ สระแก้วโมเดล
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ใส่ความเห็น