การแข่งขันอีสปอร์ต (eSports) ภายใต้ชื่องาน “SK ROV TOURNAMENT 2023”

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันอีสปอร์ต (eSports) ภายใต้ชื่องาน “SK ROV TOURNAMENT 2023” พร้อมทั้ง นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้กีฬาอี… Read More

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี …

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ซึ่ง ผลการแข่งขันโรงเรียนสระแก้วได้รางวัลชนะเลิศ ๓ รายการได้แก่ ๑.คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย ๒.เขียนเรียงความ ระดับ ม.ต้… Read More

การแข่งขันงานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศ…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย PIM Robotics Playground 2023 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 โดยมีรายการที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ รางวัล… Read More

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 โดยมีข้าราชการครูเข้าร่วมประเมินจำนวน 6 ท่าน คือ 1. นส.ศศิกาญจน์ กิ่งวงศา 2. นส.มณีรัตน์ เ… Read More

ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังการเรียนรู้สู่อนาคต”

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนครูโรงเรียนสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” สำหรับครูมัธยมศึกษา ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด จ… Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบและขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา…

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุชาดา ทองแก้ว หัวหน้างานวิชาการ นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย ครูโ… Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ “STEAM Education จากแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น” ณ อุทยานแห่งชาต…

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวศวรรณ หันจันทร์ ครูผู้รับผิดชอบห้องเรียน MEP และคณะครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEAM Education จากแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น” ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP … Read More

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ได้รับเชิดชูเกียรติ ผอ.ดีเด่นฯ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ได้รับเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สนับสนุนการจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมด้วยนางสาวดลนภา รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รับโล่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น แล… Read More

ผอ./คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีก…

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจเยี่ยมห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย เพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่สถ… Read More

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยมีดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษ… Read More