พิธีเปิดกิจกรรม Chinese New Year ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.09 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Chinese New Year ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสระแก้วเข้าร่วมพิธี โดยมีนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำน… Read More

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม…

วันศุกร์ที่6 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ฆ้องคำ นางสาวเช ตรีจักรสังข์ ครูโรงเรียนสระแก้ว ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ครั้งที่1/2566 โดยมี นา… Read More

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศ…

        วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นำโดย นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพ… Read More

รางวัลชนะเลิศในเวทีระดับประเทศ Thailand Green Mech Contest 2022

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ และพี่ๆ ทุกคนนะคะ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในเวทีระดับประเทศได้อีกครั้ง ในงาน Thailand Green Mech Contest 2022 “การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน Problem-Based learning” ประกอบไปด้วยรางวัลต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ Thailand Green Mech Con… Read More

ประชุมครู ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนธันวาคม