คณะครูห้องเรียนพิเศษ MEP ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 คณะครูห้องเรียนพิเศษ MEP ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 นำโดย นายชวนะชัย เพชรพิรุณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารนำโดย ผู้อำนวยการสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย และคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ EP/MEP โรงเร… Read More

 6,810 จำนวนผู้เข้าชม

กิจกรรมปรับพื้นฐานวันแรกของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

บรรยากาศการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวันแรกของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ที่มีการเรียนการสอนในวันที่ 2, 3, 8, 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00-15:00 น. ณ ห้อง 511 ค่ะ  2,314 จำนวนผู้เข้าชม

 2,314 จำนวนผู้เข้าชม