ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ไหว้ศาลตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ไหว้ศาลตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเท… Read More

 194 จำนวนผู้เข้าชม

1 6 7 8 12

ประกาศโรงเรียนสระแก้ว

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ห้องเรียนพิเศษ (SMTE)

1 6 7 8 17

ห้องเรียนพิเศษ (TOP STAR)

1 6 7 8 17

ห้องเรียนพิเศษ (STEM)

ห้องเรียนพิเศษ (Computer Science)

1 6 7 8 17

ห้องเรียนพิเศษ (Education Hub)

1 6 7 8 17

ห้องเรียนพิเศษ (MEP)