โรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนสระแก้ว ร่วมกับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ได้ดำเนินการจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคุมสอบ การดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ ได้รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบจาก นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการดำเนินการจัดสอบ สำหรับการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันเดียวทั้ง ๔ วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด ๕๓๖ คน
ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *