โรงเรียนสระแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

โรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระแก้ว

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระแก้ว
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระแก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระแก้ว ชุดใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑ (วาระ ๔ ปี) เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระแก้ว ชุดเก่าได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ ๔ ปี ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนสระแก้วได้ดำเนินการจัดทำประกาศโรงเรียนสระแก้วเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ดำเนินการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อลงมติคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระแก้ว ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้จัดทำหนังสือส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วเพื่อจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระแก้ว ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖๗

# ประมวลภาพการประชุมสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระแก้ว
————————————————
ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ : www.sakaeoschool.ac.th
————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *