โรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาช่วงการเปิดภาคเรียนเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้ว
ให้การต้อนรับ นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว, นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และนิเทศการศึกษา

ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาช่วงการเปิดภาคเรียนเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๖
ประเด็นการนิเทศติดตามประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ
๑. ด้านการบริหารจัดการ
๒.ด้านความปลอดภัย
๓.ด้านหลักสูตรสถานศึกษา
๔.ด้านสื่อ นวัตกรรมและแหล่งการเรียนรู้
๕. ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งการมีความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
ณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *