Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • รร.สระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ปี 2566” ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83(บ้านห้วยโจด)

  • 18,ต.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  โรงเรียนสระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ปี 2566” ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83(บ้านห้วยโจด) โดยชุมนุมหุ่นยนต์โรงเรียนสระแก้ว ได้รับมอบหมายงานจาก นางจุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ให้ไปจัดนิทรรศการที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83(บ้านห้วยโจด) ทางชุมนุมหุ่นยนต์ได้นำเสนอผลงานและรางวัลที่ทางชุมนุมได้ทำการแข่งขันให้แก่ผู้ที่มาเข้าชม นอกจากนั้นทางชุมนุมของเราก็ได้ให้เด็กๆที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ได้ทดลองเล่นหุ่นยนต์ซูโม่ โดยมีพี่ๆในชุมชนของเราคอยแนะนำน้องๆอยู่อย่างใกล้ชิด ณ วันที่12 กันยายน 2566  

  Loading

Leave A Comment