Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • โรงเรียนสระแก้ว ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 1

  • 16,ต.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ร่วมงานเลี้ยงส่ง ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาสระแก้ว เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว    

  Loading

Leave A Comment