Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาของโรงเรียนสระแก้ว ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  โรงเรียนสระแก้วขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาของโรงเรียนสระแก้ว ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566
  ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่าน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ครูและนักเรียนโรงเรียนสระแก้วทุกคน ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป และท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญ เพื่อขอรับใบลดหย่อนภาษีได้ในระบบอัตโนมัติผ่านช่องทางออนไลน์ QR Code ได้ค่ะ
   
   
   

  Loading

Leave A Comment