Monthly Archives: ธันวาคม 2566

 • ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 12,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก DeLa Salle University มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์ โดยการนำของ Dr. Olivia. Legaspi, Graduate Studies Professor

  • 12,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • สนามสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) ความมถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT) และรายวิชา A-Level ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

  • 12,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมลงแข่งขันการประกวดดนตรีรายการ “6th Valaya Alongkorn Music Competition 2023”

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 2 วิชาคณิตศาสตร์

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ (Online International Math Challenge 2023)

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาของโรงเรียนสระแก้ว ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...