Category: ชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนสระแก้ว

 • พิธีเปิดการอบรมหุ่นยนต์เพื่อศึกษาวิทยาการคำนวณโค้ดดิ้ง

  • 06,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • รร.สระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ปี 2566” ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83(บ้านห้วยโจด)

  • 18,ต.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...