ข่าวประชาสัมพันธ์

   

ตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับโลก World Green Mech Contest 2023

ประกาศผลการแข่งขันรอบสุดท้ายของการค้นหาตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับโลก World Green Mech Contest 2023 ณ ประเทศไต้หวัน พวกเราขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ทุกคนด้วยนะครับ โรงเรียนสระแก้วของเรา สามารถคว้าแชมป์ และชิงตั๋วไปประเทศไต้หวันได้ทั้งหมด 3 รายการ และมีรางวัลอีกมากมา ดังนี้ Senior high scho… Read More

 700 จำนวนผู้เข้าชม

1 2 12

ประกาศโรงเรียนสระแก้ว

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ได้รับเชิดชูเกียรติ ผอ.ดีเด่นฯ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ได้รับเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สนับสนุนการจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมด้วยนางสาวดลนภา รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รับโล่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น แล… Read More

1 2 7

กลุ่มบริหารงานบุคคล

     

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยมีดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษ… Read More

 10,956 จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  

โรงเรียนร่วมกับทหารจิตอาสา ร.12พัน1รอ.และเทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่26พ.ค.2566 ทางโรงเรียนสระแก้วนำโดย นาง ทศพรโคกมะณี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการงานฝ่ายบริหารทั่วไป น.ส.มัณฑณา  ภู่ทอง หัวหน้างานจิตอาสาและ น.ส.ศุภาพิญช์ แย้มประโคน หัวหน้าโรงเรียนสุจริต ได้ร่วมมือกับทหารจิตอาสา… Read More

 2,402 จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

     

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยมีดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษ… Read More

 10,957 จำนวนผู้เข้าชม

ห้องเรียนพิเศษ (SMTE)

1 2 17

ห้องเรียนพิเศษ (TOP STAR)

1 2 17

ห้องเรียนพิเศษ (Computer Science)

1 2 17

ห้องเรียนพิเศษ (Education Hub)

1 2 17