กิจกรรมพิธีไหว้ครู บูชาพระคุณครู เพื่อให้นักเรียนได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณครูฯ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 น. โรงเรียนสระแก้ว โดยนางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู บูชาพระคุณครู เพื่อให้นักเรียนได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณครู และกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ( วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ) เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน

ได้ร่วมรำลึกถึงบุคคลสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียน อันเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในเกียรติยศของสถาบัน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา สร้างบุญกุศลให้กับตัวเองและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลาย มีการประกอบพิธีทางสงฆ์ รับศีลรับพรจากพระคุณเจ้า ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยมี ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระแก้วร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารเฉลิมราช รัชกาลที่10 โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

รับชมภาพทั้งหมด…คลิก

ใส่ความเห็น