ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยมีดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษ… Read More

 10,959 จำนวนผู้เข้าชม

รับโล่ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2565 และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 42)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รับโล่ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2565 และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 42) พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ของสมาคมผ… Read More

 4,481 จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วย นางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยโรงเรียน คณะครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี 2566 จากสำนักคลังจังหวัดปราจีนบุรี และ สำนักงา… Read More

 214 จำนวนผู้เข้าชม

การประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./57- ก นอกเขตแผ่นดินไหว จำนวน1หลัง

ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./57- ก นอกเขตแผ่นดินไหว จำนวน 1 หลัง รายละเอียด คลิก…   234 จำนวนผู้เข้าชม

 234 จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมครู ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนธันวาคม

 208 จำนวนผู้เข้าชม

 208 จำนวนผู้เข้าชม

การประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./57- ก นอกเขตแผ่นดินไหว จำนวน1หลัง

 236 จำนวนผู้เข้าชม

 236 จำนวนผู้เข้าชม