กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยใ… Read More

 4,414 จำนวนผู้เข้าชม

ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

นอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดหน่วยออกรับบ… Read More

 204 จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมครู ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนธันวาคม

 206 จำนวนผู้เข้าชม

 206 จำนวนผู้เข้าชม

เจ้าหน้าที่ พสน. รร.สระแก้ว ร่วมออกตรวจตามคำสั่งสพม.สระแก้ว

 201 จำนวนผู้เข้าชม

 201 จำนวนผู้เข้าชม