กิจกรรมปรับพื้นฐานวันแรกของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

บรรยากาศการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวันแรกของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ที่มีการเรียนการสอนในวันที่ 2, 3, 8, 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00-15:00 น. ณ ห้อง 511 ค่ะ  2,314 จำนวนผู้เข้าชม

 2,314 จำนวนผู้เข้าชม

โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพภาคปฏิบัติ ในรูปแบบ On-Site

วันอังคารที่2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพภาคปฏิบัติ ในรูปแบบ On-Site โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตรวจราชการ… Read More

 2,519 จำนวนผู้เข้าชม

คณะกรรมการติดตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพฯ

วันจันทร์ที่1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพภาคปฏิบัติ ในรูปแบบ On-Site ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษ… Read More

 1,815 จำนวนผู้เข้าชม

รับโล่ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2565 และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 42)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รับโล่ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2565 และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 42) พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ของสมาคมผ… Read More

 4,479 จำนวนผู้เข้าชม

เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนสระแก้ว นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง และกำหนดวันเลือกตั้ง… Read More

 1,481 จำนวนผู้เข้าชม

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3-5 เมษายน 2566 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 1. นายสิทธา อาษาวัง 2. นายอภิ… Read More

 4,996 จำนวนผู้เข้าชม

Active Learning คือรูปแบบการเรียนแบบใหม่ที่มุ่งเปลี่ยนการเรียนแบบฯ

Active Learning คือรูปแบบการเรียนแบบใหม่ที่มุ่งเปลี่ยนการเรียนแบบ “การท่อง” ให้เป็น “การทำ” และเปลี่ยน “การจำ” ให้เป็น “การเข้าใจ” เพื่อเปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นนวัตกร ผ่านกระบวนการ GPAS 5 Steps นโยบายโดยท่านรอง นรม. ดร. วิษณุ เครืองาม วันนี้ ขยายผลแล้วใน 30 จังหวัด 90 กว่าโรงเรียนในภาคเหนือ … Read More

 3,898 จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเด็กไม่มีที่เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ฆ้องคำ หัวหน้างานจัดทำสำมะโนผู้เรียนและการรับนักเรียน โรงเรียนสระแก้ว เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเด็กไม่มีที่เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยม… Read More

 4,038 จำนวนผู้เข้าชม

กีฬาสายสัมพันธ์มัธยมศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้ว ร่วมงานกีฬาสายสัมพันธ์มัธยมศึกษาสระแก้ว ประจำปี 2566 กีฬาสายสัมพันธ์มัธยมศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 2 โดยมีดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเ… Read More

 5,946 จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ

  ดาวน์โหลดเอกสาร…คลิก  7,508 จำนวนผู้เข้าชม

 7,508 จำนวนผู้เข้าชม