ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รร.สระแก้ว เข้าร่วมรายการวิทยุ “ดอกแก้ววาร์ไรตี้” ตอนห้องเรียนนวัตกรรม STEM

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์ และนายอรรถวิทย์ สุปัตติ พร้อมด้วยนักเรียนห้องเรียนพิเศษสะเต็ม (STEM) เข้าร่วมรายการวิทยุ “ดอกแก้ววาร์ไรตี้” ตอนห้องเรียนนวัตกรรม STEM ซึ่งออกอากาศที่ สวท.ส… Read More

 219 จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศโรงเรียนสระแก้ว

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ห้องเรียนพิเศษ (SMTE)

1 10 11 12 17

ห้องเรียนพิเศษ (TOP STAR)

1 10 11 12 17

ห้องเรียนพิเศษ (STEM)

ห้องเรียนพิเศษ (Computer Science)

1 10 11 12 17

ห้องเรียนพิเศษ (Education Hub)

1 10 11 12 17

ห้องเรียนพิเศษ (MEP)