ข่าวประชาสัมพันธ์

  

ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานเปิดประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้ง… Read More

 2,133 จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศโรงเรียนสระแก้ว

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3-5 เมษายน 2566 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 1. นายสิทธา อาษาวัง 2. นายอภิ… Read More

 4,998 จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  

กีฬาสายสัมพันธ์มัธยมศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้ว ร่วมงานกีฬาสายสัมพันธ์มัธยมศึกษาสระแก้ว ประจำปี 2566 กีฬาสายสัมพันธ์มัธยมศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 2 โดยมีดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเ… Read More

 5,950 จำนวนผู้เข้าชม

ห้องเรียนพิเศษ (SMTE)

ห้องเรียนพิเศษ (TOP STAR)

ห้องเรียนพิเศษ (STEM)

ห้องเรียนพิเศษ (Computer Science)

ห้องเรียนพิเศษ (Education Hub)

ห้องเรียนพิเศษ (MEP)