กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวฐิณิชดา ช่างบุ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสุชาดา ทองแก้ว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายจรัญชัย ลพพื้น
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอภิสิทธิ์ ยมน้อย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายมนตรี เครือนอก
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายทวีศักดิ์ คำเพราะ
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายชัยวุฒิ ขาวฉลาด
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ งามนัก
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเมธา นันตะสุคนธ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Loading