Category: กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕๐ คะแนนขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมกิจกรรมการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

  • 28,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วม​ประชุม​ติดตาม​สถานการณ์​ความ​ปลอดภัย​ในสถานศึกษา​

  • 28,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 43

  • 21,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมส่งกำลังใจให้ทับนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย #กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประจำปี2567

  • 13,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมแสดงความยินดีกับนางทศพร โคกมะณี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ

  • 06,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิรุตติ์ วงคำชัย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

  • 06,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • โรงเรียนสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรม “รด.จิตอาสา 3 แสนนาย เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  • 17,ต.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...