Category: กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • คณะกรรมการเข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔

  • 13,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • สนามสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) ความมถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT) และรายวิชา A-Level ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

  • 12,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมแสดงความยินดีกับนางทศพร โคกมะณี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ

  • 06,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิรุตติ์ วงคำชัย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

  • 06,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...