Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๖๗

  • 13,ม.ค. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 12,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก DeLa Salle University มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์ โดยการนำของ Dr. Olivia. Legaspi, Graduate Studies Professor

  • 12,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • สนามสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) ความมถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT) และรายวิชา A-Level ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

  • 12,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมลงแข่งขันการประกวดดนตรีรายการ “6th Valaya Alongkorn Music Competition 2023”

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 2 วิชาคณิตศาสตร์

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ (Online International Math Challenge 2023)

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาของโรงเรียนสระแก้ว ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • กิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP กิจกรรมและฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

  • 30,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๕ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการของ สวท. จังหวัดสระแก้ว เรื่อง นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

  • 28,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...