โรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารงานทั่วไปกิจกรรมนักเรียนข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม รณรงค์ 5 ส.ครอบครัว รพร.สระแก้ว

นักเรียนจิตอาสา พลังเครือข่ายดอกแก้วคุณธรรม เข้าร่วม กิจกรรม รณรงค์ 5 ส.ครอบครัว รพร.สระแก้ว ตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2567 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทหารจิตอาสาและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสระแก้ว
โดยมีนักเรียนจิตอาสาขอเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 10 คน
1. นางสาวปรียาภัทร คงทน ม.5/2 เลขที่ 38
2. นส.ขวัญญาดา ธำรงธนาวรเมธ ม.5/2 เลขที่ 33
3. น.ส.อริสา คงชมบุตร ม.6/1 เลขที่ 29
4. น.ส.อัสมา ท้วมพันธ์ ม.6/1 เลขที่ 30
5. น.ส.ปภาวรินท์ แผลงฤทธิ์ ม.6/1 เลขที่ 26
6. น.ส.นภาพร ท่ามณี ม.6/1 เลขที่ 36
7. น.ส.พัชราพร ศักดาเกียรติกุล ม.6/1 เลขที่ 40
8. น.ส.ณัฐธิดา ถันถาจิตร์ ม.5/9 เลขที่ 17
9. น.ส.ปภาดา จันทร์สมร ม.5/12 เลขที่ 13
10.น.ส.ณัฏฐณิชา รอดอุดม ม.5/9 เลขที่ 24
ครูผู้ควบคุม
1. ครูมัณฑนา ภู่ทอง
2. ครูสุจิตรา ชาญนิติ
3. ครูศุภาพิชญ์ แย้มประโคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *