โรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานวิชาการกิจกรรมนักเรียนข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวัยใสห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฯ

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทธนันต์ อ่ำเทศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมตาม โครงการวัยใสห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรค และสามารถให้คำแนะนำให้กับเพื่อนที่มีปัญหาได้ ณ หอประชุมบุญเล็ก
ดำเนินงานโดยงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสระแก้ว ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *