Category: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 2 วิชาคณิตศาสตร์

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ (Online International Math Challenge 2023)

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด

  • 20,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสระแก้ว ในการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

  • 20,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ในวิชาภาษาอังกฤษอังกฤษ

  • 15,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

  • 14,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • คณะศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ของห้องเรียนพิเศษสะเต็ม โรงเรียนสระแก้ว

  • 09,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • พิธีเปิดการอบรมหุ่นยนต์เพื่อศึกษาวิทยาการคำนวณโค้ดดิ้ง

  • 06,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมแสดงความยินดีกับนางทศพร โคกมะณี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ

  • 06,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิรุตติ์ วงคำชัย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

  • 06,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...