Category: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

  • 14,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • คณะศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ของห้องเรียนพิเศษสะเต็ม โรงเรียนสระแก้ว

  • 09,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • พิธีเปิดการอบรมหุ่นยนต์เพื่อศึกษาวิทยาการคำนวณโค้ดดิ้ง

  • 06,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมแสดงความยินดีกับนางทศพร โคกมะณี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ

  • 06,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิรุตติ์ วงคำชัย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

  • 06,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ผอ.สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  • 24,ต.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...