Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ราชสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยาประจำปี ๒๕๖๖

  • 20,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓

  • 15,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ในวิชาภาษาอังกฤษอังกฤษ

  • 15,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

  • 14,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมส่งกำลังใจให้ทับนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย #กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประจำปี2567

  • 13,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โรงเรียนสระแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2566

  • 09,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • คณะศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ของห้องเรียนพิเศษสะเต็ม โรงเรียนสระแก้ว

  • 09,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • กิจกรรม True 5G New TCAS NEW YOU ให้กับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

  • 08,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • พิธีเปิดการอบรมหุ่นยนต์เพื่อศึกษาวิทยาการคำนวณโค้ดดิ้ง

  • 06,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมแสดงความยินดีกับนางทศพร โคกมะณี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ

  • 06,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...