โรงเรียนสระแก้ว

ห้องเรียนพิเศษ STEM

ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ STEM

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก DeLa Salle University มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์ โดยการนำของ Dr. Olivia. Legaspi, Graduate Studies Professor

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม นางจุฑามาส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก DeLa Salle University มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์ โดยการนำของ Dr. Olivia. Legaspi, Graduate Studies Professor

ซึ่งจุดมุ่งหมายของการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของโรงเรียนสระแก้วในการจัดการศึกษาเชิงรุก (Active Learning) และสัมภาษณ์แนวทางการบริหารของฝ่ายบริหารที่สามารถทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติได้

 

Loading

กลุ่มบริหารงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ STEM

คณะศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ของห้องเรียนพิเศษสะเต็ม โรงเรียนสระแก้ว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ของห้องเรียนพิเศษสะเต็ม โรงเรียนสระแก้ว

Loading

กลุ่มบริหารงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ STEM

ผอ.สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจุฑามาส   เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว  พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับนายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นายสีดา เทียบอุ่น, เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสพม.สระแก้ว นางสาว อุ่นใจ เทศสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

นำโดย นายประยงค์ สารภูมิ ผอ.สพม.สระแก้ว กล่าวว่า เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร ซึ่งก่อนเปิดภาคเรียนต้องมีการวางแผนรองรับการทำงานหลายเรื่องให้พร้อมกับเด็กทุกคน ทั้งด้านกายภาพและเรื่องของความปลอดภัยของสภาพร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ดำเนินการและเน้นย้ำมาโดยตลอด นอกจากนี้ เพื่อจัดเตรียมการเรียนการสอน หลักสูตร และทบทวนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรื่องของสุขภาพนักเรียนก็เช่นกัน  ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

Loading