อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผา นางสาวศุภาพิชญ์ แย้มประโคน ครูโรงเรียนสระแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำ… Read More

สนามสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ปี 2566 ภาค ค (ณ โรงเรียนสระแก้ว สังกัด สพม.สระแก้ว)

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้ว ร่วมปฏิบัติหน้าที่กรรมการสนามสอบครูผู้ช่วย ภาค ค โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั… Read More

ประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุค…

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติโรงเรียนสระแก้ว เพื่อชี้แจง ติดตามการดำเนิ… Read More

การสอบนำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนชั้นม.๖/๑๓ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ …

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานเปิดการสอบนำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนชั้นม.๖/๑๓ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โด… Read More

พิธีบวงสรวงสักการะ ศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามประเทศ…

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมในพิธีบวงสรวงสักการะ ศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามประเทศ ฉลองสมโภชอัญเชิญองค์เท้าจาตุมหาราช (ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์) เพื่อประดิษฐานเป็… Read More

การรับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถาน…

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนสระแก้ว นำโดยนางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ดำเนินการรับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอ… Read More

พิธีเปิดกิจกรรม การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยฯ

ันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมทั้งนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วิทยากร คือ นายเลอศักดิ์ สถิตย์พรหม และนางสาวมาตา สัตยธาดากู… Read More

การแข่งขันอีสปอร์ต (eSports) ภายใต้ชื่องาน “SK ROV TOURNAMENT 2023”

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันอีสปอร์ต (eSports) ภายใต้ชื่องาน “SK ROV TOURNAMENT 2023” พร้อมทั้ง นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้กีฬาอี… Read More

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. …

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมทั้งนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิด โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กล่าวรายงานโดย พญ.วริษา จตุรวัฒนา จิตแพ… Read More

ค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” ในพร…

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ ค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้น้อมนำความสำเร็จของ “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกร… Read More