All posts by Admin

 • ร่วมการประชุม “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ”

  • 28,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 43

  • 21,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด

  • 20,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสระแก้ว ในการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

  • 20,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ราชสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยาประจำปี ๒๕๖๖

  • 20,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓

  • 15,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ในวิชาภาษาอังกฤษอังกฤษ

  • 15,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

  • 14,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมส่งกำลังใจให้ทับนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย #กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประจำปี2567

  • 13,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...